Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5114149 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Τροποποίηση της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5114149 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την τροποποίηση της Πράξης «Σχεδιασμός, διαμόρφωση και λειτουργία πρότυπης πιλοτικής μονάδας συλλογής και κομποστοποίησης αλιευτικών υπολειμμάτων και αποβλήτων υδατοκαλλιεργειών με την χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων στον Δήμο Τοπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5114149 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

logo anroΠαραμέινετε ενημερωμένοι
απλώς γράφοντας το email
σας και θα λαμβάνετε όλα
τα νέα της Αναπτυξιακής

 

Image