Ανακοινώσεις

Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης πράξεων δημόσιου χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης όσον αφορά τις υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5 

Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης πράξεων δημόσιου χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης όσον αφορά τις υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Ενημερώνει για την τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης πράξεων δημόσιου χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης όσον αφορά τις υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5. Αναλυτικότερα:

 

2η ΤΡΟΠ ΑΠ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2.4.1 - ΨΟΚΝ46ΜΕ52-ΧΧΝ

2η ΤΡΟΠ ΑΠ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2.4.2 - ΨΑΙΡ46ΜΕ52-ΓΗΤ

2η ΤΡΟΠ ΑΠ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2.4.3 - 6ΠΣ546ΜΕ52-4ΩΕ

2η ΤΡΟΠ ΑΠ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2.4.4 - 6Η4946ΜΕ52-5Ο5

4η ΤΡΟΠ ΑΠ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2.4.5 - ΨΚ2Α46ΜΕ52-Π4Π

 

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

logo anroΠαραμέινετε ενημερωμένοι
απλώς γράφοντας το email
σας και θα λαμβάνετε όλα
τα νέα της Αναπτυξιακής

 

Image