Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΜΙΝΘΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER» 2023-2027

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΜΙΝΘΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER» 2023-2027

 

Logo                  Ροδόπη Ξάνθη               ΜΥΚΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Η Αναπτυξιακή Ροδόπης σε συνεργασία µε τον Δήµο Μύκης διοργανώνει ενηµερωτική ηµερίδα - διαβούλευση , στην Σµίνθη (αίθουσα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) , την Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 16:00 στα πλαίσια ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» 2023-2027

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΡΟ ΑΕ                                   Ο Δνων Σύµβουλος ΑΝΡΟ ΑΕ                                               Ο Δήµαρχος Μύκης

 

 

 Νικόλαος Τσαλικίδης                                          Δηµήτριος Λουρίκας                                                       Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης