ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ
1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΟΡΦΕΩΣ 3 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Α.Φ.Μ. 154831652
ΤΗΛ. 25310-36751
2. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ν. ΜΙΣΙΡΛΗ 11 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Α.Φ.Μ. 113990799
ΤΗΛ. 25310-23876
3. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 3 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Α.Φ.Μ. 11983025
ΤΗΛ. 25310-37980

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.,

ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Promotion of Modern Financial Instruments in the Cross border area» (ακρωνύμιο:  FINANCIAL INSTRUMENTS), του  Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών από τους ως άνω οικονομικούς φορείς ως ανωτέρω και συγκεκριμένα από τους τρεις πρώτους εξ’ αυτών για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και από τους λοιπούς τρεις εξ’ αυτών για τα έπιπλα γραφείου, με σκοπό την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας των κάτωθι ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επίπλωσης γραφείων (CPV: 30000000-9 - Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών) και CPV: 39000000-2 – « Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού» και με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικές τιμές πλέον ΦΠΑ:

Προϋπολογισμός Εξοπλισμού

Α/Α

Εργασία

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή/Μονάδα Μέτρησης

Ποσό

1

Αγορά γραφείου εργασίας

1

1.000,00 €

 

1.000,00 €

2

Αγορά Διευθυντικής καρέκλας

1

150,00 €

 

150,00 €

3

Αγορά Καρεκλών συνεργασίας

2

50,00 €

 

100,00 €

4

Αγορά Σταθερού Υπολογιστή

(Επεξεργαστής IntelCore i7 όσο δυνατόν καλύτερης συχνότητας, Μνήμη RAM 16 GB DDR4, Σκληρός Δίσκος SSD όσο το δυνατόν μεγαλύτερος, Κάρτα γραφικών κατάλληλη για σχεδίαση, ΛειτουργικόWindows 10)

1

1.000,00 €

 

1.000,00 €

5

Αγορά Οθόνης Υπολογιστή

(Διαγώνιο 24", Ανάλυση1920x1080, Χρόνος Απόκρισης 1 ms και ρυθμό ανανέωσης150 Hz.)

1

250,00 €

 

250,00 €

6

Αγορά γραφείου συσκέψεων

1

1.000,00 €

 

1.000,00 €

7

Αγορά καρεκλών συνεργασίας

10

50,00 €

 

500,00 €

   

Σύνολο

 

4.000,00 €

           
   

φπα

 

24,00%

960,00 €

   

Σύνολο Εξοπλισμού

 

4.960,00 €

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των ανωτέρω είναι δύο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.

Αναλυτικότερα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος