ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ CLLD/LEADER Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ CLLD/LEADER Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ CLLD/LEADER Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

Παρατείθεται κείμενο με οδηγίες που αφορά την κατάθεση αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής για το  CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

 

Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής CLLD LEADER