ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ HALMSTAD

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ HALMSTAD

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Στο πλαίσιο της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου ELARD, εκδόθηκε η συνημμένη Διακήρυξη, πού έλαβε τίτλο "ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ HALMSTAD", η οποία αναφέρεται στη στήριξη της ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρώπης μέσω δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών.

 

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ HALMSTAD (Ελληνικά)

 

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ HALMSTAD (Αγγλικά)