Ανακοινώσεις

3η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1586/31-03-2021 2ης Απόφασης Ένταξης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

3η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1586/31-03-2021 2ης Απόφασης Ένταξης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Ενημερώνει για την 3η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1586/31-03-2021 2ης Απόφασης Ένταξης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης. Αναλυτικότερα: 

 

3η Τροποποίηση 2ης Απόφ Ένταξης 67Ψ646ΜΕ52-ΙΨΔ

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

logo anroΠαραμέινετε ενημερωμένοι
απλώς γράφοντας το email
σας και θα λαμβάνετε όλα
τα νέα της Αναπτυξιακής

 

Image