Ανακοινώσεις

3η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1586/31-03-2021 2ης Απόφασης Ένταξης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

3η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1586/31-03-2021 2ης Απόφασης Ένταξης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Ενημερώνει για την 3η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1586/31-03-2021 2ης Απόφασης Ένταξης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης. Αναλυτικότερα: 

 

3η Τροποποίηση 2ης Απόφ Ένταξης 67Ψ646ΜΕ52-ΙΨΔ

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης