Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης πράξεων δημόσιου χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης όσον αφορά τις υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5 

Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης πράξεων δημόσιου χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης όσον αφορά τις υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Ενημερώνει για την τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης πράξεων δημόσιου χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης όσον αφορά τις υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5. Αναλυτικότερα:

 

2η ΤΡΟΠ ΑΠ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2.4.1 - ΨΟΚΝ46ΜΕ52-ΧΧΝ

2η ΤΡΟΠ ΑΠ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2.4.2 - ΨΑΙΡ46ΜΕ52-ΓΗΤ

2η ΤΡΟΠ ΑΠ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2.4.3 - 6ΠΣ546ΜΕ52-4ΩΕ

2η ΤΡΟΠ ΑΠ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2.4.4 - 6Η4946ΜΕ52-5Ο5

4η ΤΡΟΠ ΑΠ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2.4.5 - ΨΚ2Α46ΜΕ52-Π4Π