ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ, Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ, Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ανακοινώνει ότι :

Την Παρασκευή 12-11-2021 και ώρα 10:30 θα διεξάγει διαδικτυακή ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://us02web.zoom.us/j/4540760493 (ταυτότητα σύνδεσης ZOOM: 454 076 0493) με θέμα την «Υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER αλιείας Π.Ε Ροδόπης και Ξάνθης»

 

 IMG 0642