Εντάξεις Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»

Εντάξεις Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»των εξής Πράξεων: 

1)  «Σχεδιασμός, διαμόρφωση και λειτουργία πρότυπης πιλοτικής μονάδας συλλογής και κομποστοποίησης αλιευτικών υπολειμμάτων και αποβλήτων υδατοκαλλιεργειών με την χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων στον Δήμο Τοπείρου»

Απόφαση Ένταξης Δήμου Τοπείρου

 

2) «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΙΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΙΣΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΑΦΗ» 

Απόφαση Ένταξης Δήμου Αβδήρων