Νέες Τεχνολογίες και Καινοτομία

Εργαστήρια Επίδειξης Ωφελειών της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Εργαστήριο Επίδειξης Ωφελειών της ΚτΠ στις Αγροτικές Περιοχές Ν. Ροδόπης
Το έργο συνολικής αξίας 39.000 € , ενταγμένο στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2000 - 2006, στο Μέτρο 4.3 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης – ΕΚΤ», με τελικό Δικαιούχο την ΑΝΡΟ Α.Ε υλοποιήθηκε από την ίδια.

Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος και σχεδίου ενημέρωσης του πληθυσμού που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ροδόπης.

Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού  πραγματοποιήθηκε μέσω μιας κλιμακούμενης εκστρατείας δημοσιοποίησης η οποία υποστηρίχθηκε από διάφορα μέσα (π.χ. ομιλίες, έντυπα, πιλοτικές εφαρμογές τηλεσυνδιάσκεψης).

Η βασική ωστόσο μέθοδος προσέγγισης ήταν η επίδειξη των ωφελειών της ΚτΠ μέσω ενός κινητού εργαστηρίου για την ΚτΠ το οποίο αποτελούσε ζωντανό παράδειγμα χρήσης των νέων τεχνολογιών, αποσκοπώντας έτσι στην εξοικείωση των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών με τις προοπτικές που τους ανοίγονται από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Εργαστήριο Επίδειξης Ωφελειών της ΚτΠ Δήμου Κομοτηνής
Το έργο συνολικής αξίας 85.000 € , ενταγμένο στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2000 - 2006, στο Μέτρο 4.3 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης – ΕΚΤ», με τελικό Δικαιούχο το Δήμο Κομοτηνής και υλοποιήθηκε από την ΑΝΡΟ Α.Ε.

Το έργο αποσκοπούσε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού του  Δήμου Κομοτηνής σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή. Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού πραγματοποιήθηκε μέσω μιας κλιμακούμενης εκστρατείας δημοσιοποίησης η οποία στηρίχθηκε  από διάφορα μέσα όπως ομιλίες, έντυπα, εφαρμογές τηλεσυνδιάσκεψης

Βασική μέθοδος προσέγγισης του στοχοθετούμενου κοινού ήταν η δημιουργία ενός Εργαστηρίου Επίδειξης των Ωφελειών της ΚτΠ. Το εργαστήριο  φιλοξενήθηκε σε αίθουσες που καθορίστηκαν από το Δήμο Κομοτηνής. αποτελώντας, ζωντανό παράδειγμα χρήσης των νέων τεχνολογιών, αποσκοπώντας έτσι στην εξοικείωση των κατοίκων με τις προοπτικές που τους ανοίγονται από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Συμπληρωματική στην παραπάνω ενέργεια ήταν η παραγωγή 25-λεπτου ενημερωτικού DVD με περιεχόμενο σε 2 γλώσσες (Ελληνικά και Ρώσικα), το οποίο  αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τις καινοτομίες που εισάγονται μέσω της ΚτΠ.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

logo anroΠαραμέινετε ενημερωμένοι
απλώς γράφοντας το email
σας και θα λαμβάνετε όλα
τα νέα της Αναπτυξιακής

 

Image