ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάριο σε ενδιαφερόμενους μελετητές για την σύνταξη φακέλων υποψηφιότητας στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης. Το ως άνω σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. επί της οδού Ν. Πλαστήρα και Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή την 13η Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ CLLD LEADER/ΕΠΑλΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ & ΞΑΝΘΗΣ

IΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ