ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

Οι επιτυχόντες του παρακάτω πίνακα θα κληθούν για να υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

Η/Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Τελική επιλογή

Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

 

546/20.09.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΙΑΤΙΠΗ ΕΛΕΝΗ

0,70

0,50

1,60

4,00

2,00

8,80

Επιτυχών

560/24.09.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

0,90

0,50

0,60

0,00

2,00

4,00

Επιτυχών

550/21.09.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

0,70

0,50

0,80

0,00

1,25

3,25

Επιλαχών

                   

Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 

533/18.09.2018

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

0,70

0,50

1,60

2,52

2,00

7,32

Επιτυχών

537/19.09.2018

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

0,90

0,50

1,40

0,75

2,00

5,55

Επιτυχών

545/20.09.2018

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

0,90

0,50

1,60

1,53

1,00

5,53

Επιτυχών

570/24.09.2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΛΑΤΖΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

0,90

0,50

1,60

0,00

2,00

5,00

Επιλαχών

542/20.09.2018

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

0,90

0,50

0,60

1,03

1,75

4,78

Επιλαχών

544/20.09.2018

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΑΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

0,90

0,50

1,60

0,00

1,75

4,75

Επιλαχών

562/24.09.2018

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ -ΚΛΕΙΩ

0,90

0,50

1,60

0,00

1,75

4,75

Επιλαχών

569/24.09.2018

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

0,80

0,50

1,00

0,00

1,75

4,05

Επιλαχών

523/17.09.2018

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

0,90

0,50

1,60

0,00

1,00

4,00

Επιλαχών

552/21.09.2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΜΑΙΡΗ

0,90

0,50

0,60

0,00

1,50

3,50

Επιλαχών

565/24.09.2018

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΚΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

0,90

0,50

0,40

0,00

1,50

3,30

Επιλαχών

Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΙ

 

553/21.09.2018

Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

0,70

0,50

1,60

4,00

2,00

8,80

Επιτυχών

                   

T.E ΓΕΩΠΟΝΟΙ

 

554/21.09.2018

Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0,70

0,50

1,60

4,00

2,00

8,80

Επιτυχών

                   

ΝΟΜΙΚΟΙ

 

567/24.09.2018

ΝΟΜΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

0,90

0,50

1,60

0,72

2,00

5,72

Επιτυχών

568/24.09.2018

ΝΟΜΙΚΟΣ

ΚΑΡΕΛΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

0,90

0,50

1,00

0,07

1,25

3,72

Επιλαχών