Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
 4 κατηγορίες
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
ΤΟΠΙΚΕς ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕς ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙς
ΑΛΛΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙς
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗς – EUROPE DIRECT ΚΟΜΟΤΗΝΗς
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης