Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
1—5 από 49 προκηρύξεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗς ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗς ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑς ISO 9001:2008
Ιούνιος, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


που θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και ελέγχων διατήρησης του προτύπου ποιότητας ISO 9001:2008  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» KAI TΗΣ 3ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»
Οκτώβριος, 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» KAI TΗΣ 3ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» TOY YΠΟΜΕΤΡΟΥ 431β: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» TOY TOΠΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER)

Δ΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
Ιούνιος, 2015
Δ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο των παρακάτω Δράσεων του τοπικού προγράμματος, ήτοι:


L 123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών   προϊόντων     


L 312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων


L 312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών


L 312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση              


L 313-2 Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων  


L 313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  


L 313-5 Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης


L 313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής


L 313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)


L 321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων


L 323-5 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Αυγούστου 2015 και ώρα 14:30.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗς Γ΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗς ΤΠ ¶ΞΟΝΑ 4 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑς ΚΑΤΑΤΑΞΗς ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Μάρτιος, 2015
Επικύρωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων υποψηφίων τελικών αποδεκτών της Γ’ προκήρυξης  δράσεων του προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης (Αξονας 4: Eφαρμογή της προσέγγισης LEADER), τροποποιημένων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 734/25-2-2015 έκθεση δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Μονάδας Β6 της ΕΥΕ ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. 401/10-3-2010.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ»
Φεβρουάριος, 2015
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης του τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης (Αξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν δύναται να ξεπερνά τις εξήντα (60) ημέρες. Στα πλαίσια της εμπειρογνωμοσύνης αυτής θα εκπονηθεί ένα σχέδιο προδιαγραφών προβολής – προώθησης και διακόσμησης των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης, με τη χρήση του ερμηνευτικού μάρκετινγκ. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 16η Μαρτίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00 μμ.
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης