Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗς ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗς
Νοέμβριος, 2007
Η Δημοτική Επιχείρηση Αναπτυξιακή Ροδόπης-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ 1405/14-5-1992) ύστερα από την υπ’ αριθμ 249/10-10-2007(θέμα 4ο )απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας υπ’ αριθμ 8531/30-10-2007 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 1 ατόμου  για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.  2225/1994,2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Το προσωπικό θα προσληφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Κοινότητας Οργάνης, που υπάγεται στο Μέτρο 5.4 του Π.Ε.Π Αν. Μακεδονίας και Θράκης 2002 – 2006, με διάρκεια σύμβασης έως 31-8-2008 με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ  3428/2269/ 12-3-2007 και 11854/2169/5-9-2007 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης