Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
27/10/2008 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗς ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟς ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
Νοέμβριος, 2008
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. στα πλαίσια υλοποίησης των έργων «Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Κέντρο στην Κοινότητα Κέχρου», «Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Κέντρο στην Κοινότητα Οργάνης»,  «Δράσεις προβολής  του προγράμματος ΤΠΑ του Δήμου Κομοτηνής» και «Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των δυνητικά ωφελουμένων, φορέων και  επιχειρήσεων  των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του Δήμου Κομοτηνής», ενταγμένων στο ΠΕΠ ΑΜΘ,  προτίθεται να αναθέσει με διαπραγμάτευση τη δημιουργία και έκδοση Ειδικών Εντύπων στα πλαίσια υλοποίησης των παραπάνω έργων. Τα  έργα είναι ενταγμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγχρηματοδοτούνται κατά 80% από το ΕΚΤ και 20% από εθνικούς πόρους.

Το εκτιμώμενο τίμημα δεν μπορεί να υπερβεί τις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η διάρκεια των υπηρεσιών θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/11/2008.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σταγραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟ(ΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.,επί της οδού Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρεςκαι ώρες και στα τηλέφωνα 25310 34071 και 2531034072. Υπεύθυνη για πληροφορίες κα Καρελιάδου Αφροδίτη.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης