Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
LEADER - ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗς ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗς LEADER»
Ιούνιος, 2008
Στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος του Αξονα 4 : «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-20013(ΠΑΑ)» καλούνται τοπικοί φορείς και ιδιώτες, που ενδιαφέρονται για ένταξη έργων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αυτό στα γραφεία  της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. επί της οδού Ν. Πλαστήρα και Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Αρμόδιος για πληροφορίες: Νικόλαος Καπούλας. Τηλ. 25310-34071 και 34072.
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης