Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
LEADER - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 3Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ TRANSINTERPRET II
Μάιος, 2008
Η Αναπτυξιακή Ροδόπης- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. συμμετείχε στη 3η Εθνική Συνάντηση στα πλαίσια του προγράμματος TRANSINTERPRET II LEADER+, ΑΞΟΝΑΣ 2, ΜΕΤΡΟ 2.2. (ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ)που  πραγματοποιήθηκε στη Σιάτιστα Κοζάνης  στις 19-20 Μαΐου 2008 με τη συμμετοχή όλων των εταίρων.

Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση της προόδου των εργασιών του προγράμματος στα πλαίσια καλής συνεργασίας και συντονισμού των εταίρων, ενώ  πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στη Σιάτιστα που είναι περιοχή παρέμβασης του TRANSINTERPRET. Επίσης έγινε αξιολόγηση της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης και δόθηκαν οδηγίες για την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας από τους τοπικούς συνεργάτες του προγράμματος. Τέλος  συζητήθηκαν δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ενώ έγινε αναφορά στη συσχέτιση του έργου με το τουριστικό προϊόν της κάθε περιοχής που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
μεγέθυνση φωτογραφίας
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης