Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΟΠΑΑΧ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟς ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗς ΠΟΙΟΤΗΤΑς ΤΗς ΔΟΜΗς ΣΤΗΡΙΞΗς ΤΩΝ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΑΜΘ
Φεβρουάριος, 2008
Η Δομή Στήριξης ΟΠΑΑΧ ΑΜΘ σας ενημερώνει ότι στις 18/2/2008 στα γραφεία της Κεντρικής Μονάδας της Δομής Στήριξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. στην Κομοτηνή (Κ. Αντωνιάδη - Ν. Πλαστήρα), διενεργήθηκε ο ετήσιος έλεγχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Δομής Στήριξης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης από τον Φορέα Πιστοποίησης Tϋv Hellas. Στα πλαίσια του ελέγχου επιθεωρήθηκαν η Κεντρική Μονάδα της Δομής Στήριξης και η Αντένα Νομού Ροδόπης, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ.

Κατά την επιθεώρηση δεν υπήρξαν ευρήματα και διαπιστώθηκε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Δομής Στήριξης των ΟΠΑΑΧ ΑΜ-Θ, Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε και των αντενών της: Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου, Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. Αναπτυξιακή Ξάνθης Α.Ε. και Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης