Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 04/02/2008
Φεβρουάριος, 2008
200 κάτοικοι στην Κοινότητα Κέχρου και 250 στην Κοινότητα Οργάνης ωφελούνται από τις δράσεις των έργων  «Πολυδύναμο Κέντρο Συμβουλευτικής στην κοινότητα Κέχρου» και «Πολυδύναμο Κέντρο Συμβουλευτικής στην κοινότητα Οργάνης» αντίστοιχα. Φορέας υλοποίησης είναι η Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. και φορέας χρηματοδότησης η περιφέρεια ΑΜ-Θ ( 80% κοινοτική συμμετοχή (ΕΚΤ) και 20% κρατική συμμετοχή.)

Στόχος των Πολυδύναμων Κέντρων που αναπτύχθηκαν στις δυο κοινότητες του ορεινού όγκου είναι η προώθηση της απασχόλησης και αυτο-απασχόλησης, η ενίσχυση της στροφής μέρους του πληθυσμού στις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης και εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας, όπως και η ένταξη των γυναικών και των νέων στην παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και του τοπικού πληθυσμού στα πραγματικά προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του ορεινού όγκου της Ροδόπης, με τελικό στόχο τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού στον τόπο του.Η πρόκληση να γίνουν οι δυο κοινότητες περιοχές «πρώτης ευκαιρίας» στηρίζεται μεταξύ άλλων στην προετοιμασία των κατοίκων για να συμμετάσχουν σε επενδυτικά σχέδια και κοινοτικές πρωτοβουλίες στο Δ’ ΚΠΣ.

Στα πλαίσια δημιουργίας των Πολυδύναμων Συμβουλευτικών Κεντρών σε Κέχρο και Οργάνη παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη – επαγγελματικού προσανατολισμού και επαναπροσανατολισμού από εξειδικευμένα στελέχη (συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού) σε όλο τον πληθυσμό, ενώ δίνεται έμφαση σε νέους και γυναίκες.  

Συνεδρίες
Μέσα από τη διαδικασία της Συμβουλευτικής επιδιώκεται η ανάδειξη των κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και ο εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός για την προώθηση των ατόμων της «ομάδας στόχου» (ωφελούμενοι) στην αγορά εργασίας, μέσα από συνεδρίες. Οι συνεδρίες περιλαμβάνουν την ατομική πληροφόρηση γύρω από τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, τη διάγνωση των αναγκών – πάλι σε ατομικό επίπεδο – των ωφελούμενων μέσα από ερωτηματολόγιο. Επίσης, οι συνεδρίες περιλαμβάνουν  την οικογενειακή συμβουλευτική για τα άτομα που δεν είναι έτοιμα για την ατομική εργασιακή συμβουλευτική και μεταφέρουν προσωπικά, κοινωνικά ή εργασιακά προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Στο μέσο των συνεδριών διαμορφώνεται το «ατομικό σχέδιο δράσης», που χαρακτηρίζεται από τη συμφωνία μεταξύ ωφελουμένου και κοινωνικού επιστήμονα πάνω σε κάποιες βασικές δράσεις. Με την ολοκλήρωση των ατομικών συνεδριών οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην ομάδα αυτοαπασχόλησης ή την ομάδα ετεροαπασχόλησης. Και στις δύο διαμορφώνεται το «συμβόλαιο» της ομάδας και καταγράφονται οι προσδοκίες των ωφελουμένων.Μέσα από το πρόγραμμα της Συμβουλευτικής οι ωφελούμενοι αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες, βασικές για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Συγκεκριμένα, στην  ομάδα αυτό-απασχόλησης, σε μία από τις καταληκτικές συνεδρίες  οι συμμετέχοντες παίρνουν ερεθίσματα για τη διαδικασία ίδρυση μιας μορφής επιχείρησης, της μικρομεσαίας.Αναλύονται διεξοδικά τα βήματα και οι ωφελούμενοι εκφράζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στο συγκεκριμένο θέμα. Οι ωφελούμενοι συζητούν για θέματα, όπως τα είδη και οι νομικές μορφές των επιχειρήσεων, ο κίνδυνος και η Απόδοση στην επιχειρηματικότητα, η έννοια της καινοτομίας, της επιχειρηματικής ευκαιρίας, του  επιχειρηματικού πλεονεκτήματος και τέλος η υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους: Ανεργοι, υποαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι, γεωργοί – κτηνοτρόφοι και από τα δύο φύλα.

Πλεονεκτήματα
Το πρόγραμμα διαθέτει στους ωφελούμενους σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, επιχειρηματικότητας, γεωπόνο, κτηνίατρο, οικονομολόγο και νομικό για να ερευνήσουν όλα τα θέματα που τους απασχολούν σχετικά με την εργασία. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα Συμβουλευτικής προετοιμάζει τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά και να επιδιώξουν την επιδότησή τους από τα προγράμματα που θα προκηρυχτούν στα πλαίσια του Δ΄ ΚΠΣ 2007-2013 (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, προγράμματα επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών μέσω του ΟΑΕΔ, κτλ.). Ακόμη, μπορούν να δημιουργήσουν, με την βοήθεια των επιστημόνων του προγράμματος, ένα οργανωμένο προσωπικό σχέδιο δράσης, με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων τους. Επιπλέον, οι 450 ωφελούμενοι θα λαμβάνουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης ή οποιαδήποτε θέση εργασίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν καλύτερους τρόπους εκμετάλλευσης των αγρών τους ή του ζωικού κεφαλαίου τους όπως και προώθησης των προϊόντων τους.  Το Πολυδύναμο Κέντρο παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα κέντρα αποφάσεων με τη βοήθεια των στελεχών του κέντρου αλλά και με τη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

Από το Τμήμα Κοινωνικών Προγραμμάτων της Αναπτυξιακής  Ροδόπης –Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.A.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης