Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
INTERACT FRONTIERS - 9Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗς ΕΠΙΤΡΟΠΗς
Δεκέμβριος, 2007
Στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Interact Frontiers πραγματοποιήθηκε στο «Μάτι» στην Αθήνα στις 6-8 Δεκεμβρίου 2007 η 9η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής στην οποία μετείχαν όλοι οι εταίροι του προγράμματος μεταξύ άλλων και η Αναπτυξιακή Ροδόπης-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Στις 6 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή του Interreg στην Ελλάδα που εκπροσωπήθηκε από την κ. Πουλάκη και συζητήθηκε η πορεία των πιστοποιήσεων των Ελλήνων εταίρων του προγράμματος. Στις 7&8 Δεκεμβρίου στις συναντήσεις που ακολούθησαν  μεταξύ των εταίρων, έγινε λεπτομερής ανάλυση της πορείας του προγράμματος, συζητήθηκαν οικονομικής και διοικητικής φύσεως θέματα καθώς και η πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ενώ  αποφασίστηκε από κοινού η επίσπευση των παραδοτέων από κάθε εταίρο. Τέλος, ορίστηκε η επόμενη συνάντηση του προγράμματος να πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης