Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
MEDPACT - 3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΟ USTI NAD LABEM ΤΗς ΤΣΕΧΙΑς
Νοέμβριος, 2007
Στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος MedPact – «Υποστήριξη μειονοτικών και μειονεκτικών ομάδων μέσα από κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση» πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση  των εταίρων στις 22-23 Νοεμβρίου 2007 στο  Usti nad Labem της Τσεχίας. Σ’ αυτή συμμετείχαν  οι εταίροι των γειτονικών χωρών της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Αλγερίας και  της Τσεχίας . Στην συνάντηση παραβρέθηκε και η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας κ. Ευστάθιο Κεφαλίδη και  τον κ. Δημήτρη Γκαρτσώνη, στέλεχος των διακρατικών προγραμμάτων της εταιρείας.

Θέμα της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της προόδου των εργασιών του προγράμματος στα πλαίσια καλής συνεργασίας και συντονισμού των εταίρων.

Παράλληλα έλαβε χώρα και η 3η συνάντηση επιτροπής συντονισμού για την διευθέτηση τεχνικών και οικονομικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των δράσεων. Το σχέδιο δράσης του προγράμματος και η μεθοδολογία υλοποίησής του καθώς και η παρουσίαση του MEDACCESS website ήταν στην agenda της συνάντησης τα οποία και αναλύθηκαν εκτενώς, δίνοντας τις απαιτούμενες επεξηγήσεις στις ερωτήσεις των εταίρων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
μεγέθυνση φωτογραφίας
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης