Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD - LEADER Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗς ΚΑΙ ΞΑΝΘΗς
Φεβρουάριος, 2020
Κέιμενα υποδειγμάτων Συμβάσεων Δικαιούχων προτάσεων έργων (πράξεων) δημόσιου χαρακτήρα του CLLD - LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης