Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗς ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟς ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗς 1Ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗς ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD - LEADER Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗς ΚΑΙ ΞΑΝΘΗς
Νοέμβριος, 2019
Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:


ότι με την υπ’ αριθμ. 11/8-11-2019 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης εγκρίθηκαν οι πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ.177/26.03.2018) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) δημοσίου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», Υπομέτρου  19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, μετά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου που πραγματοποίησε η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, λαμβάνοντας υπόψιν και τις παρατηρήσεις-διορθώσεις της ως άνω Υπηρεσίας ως προς τα αποτελέσματα αυτά. Ως εκ τούτου γνωστοποιούμε τον πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά υποδράση.

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης