Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “SOCIAL FORCES” “INTERREG VA GREECE- BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”
Οκτώβριος, 2019

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως επικεφαλής εταίρος του έργου “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross- border Territory” και ακρωνύμιο «SOCIAL FORCES» υλοποιεί δράση που αφορά σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, προσκαλεί μέλη ή απασχολούμενους σε κοινωνικές επιχειρήσεις ή και ανέργους να συμμετάσχουν ως ωφελούμενοι του έργου SOCIALFORCES και ειδικότερα να λάβουν μέρος σε δράση δωρεάν εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην Κομοτηνή με τίτλο: «Manager Κοινωνικής Επιχείρησης» και διάρκεια 50 ωρών, για είκοσι (20) άτομα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. επί της οδού Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, ΤΚ 69132, Κομοτηνή και κατά τη διάρκειά του θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό.


Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Επιπλέον, θα ακολουθήσει επιλογή συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους και σε εκπαιδευτική εκδρομή στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας και επίσκεψη σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της περιοχής με σκοπό τη δικτύωση, την εκπαίδευση και ενημέρωση τους.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής που παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης, έως την Παρασκευή 25/10/2019 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους, ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου, στην έδρα της εταιρείας Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε., Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, ΤΚ 69132, Κομοτηνή κατά τις ώρες 10:00- 14:00, τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι την προθεσμία υποβολής. Εναλλακτικά, η Αίτηση μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anro@anro.gr.


ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης