Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG GR- BG - SOCIAL FORCES
Δεκέμβριος, 2017
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκεστην Κομοτηνή την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου“ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory”(«Ενίσχυση του Κοινωνικού Επιχειρηματικού Πνεύματος μέσω της δημιουργίας καινοτόμων Δομών Στήριξης στη διασυνοριακή περιοχή») και ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠρογράμματοςINTERREG V‐A GREECE – BULGARIA 2014‐2020.

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. , επικεφαλής  Εταίρος του προγράμματος, ήταν ο διοργανωτής της εναρκτήριας συνάντησης  (kick off meeting) στα γραφεία της Εταιρείας στην Κομοτηνή με την συμμετοχή των εταίρων της Κοινοπραξίας.


Ο γενικός στόχος του εν λόγω έργου είναι η συνεργασία στο επίπεδο των περιφερειακών πολιτικών και των τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση και τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω του σχεδιασμού των κοινών δραστηριοτήτων προώθησης και συνειδητοποίησης της Κοινωνικής Οικονομίας και της διασυνοριακής συνεργασίας για τη δημιουργία καινοτόμου Δομής στήριξης που θα ενεργεί ως ηλεκτρονικό Help Desk στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Αυτό θα αποτελέσει ένα περιουσιακό στοιχείο για την τοπική κοινωνία. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου αναφέρονται στην αύξηση της ικανότητας των φορέων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερώνστον εντοπισμό των αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων στην διασυνοριακήπεριοχή, ευνοώντας έτσι τηντοπική αειφόρο ανάπτυξη. Ξεκινώντας από διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων και εμπειριών, οι εταίροι σκοπεύουν να ανταλλάξουν εμπειρίες, τις μεθόδους και τα εργαλεία και επιτυχημένες καλές πρακτικές στο πεδίο της ενίσχυσης της οικονομικής βιωσιμότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος των κοινωνικών επιχειρήσεων, και να αναλάβουν δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής δικτύωσης επιχειρήσεων.


Διάρκεια έργου : 24 μήνες


Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από Ε.Ε και 15% από εθνικούς πόρους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
εμφάνιση φωτογραφιών εμφάνιση φωτογραφιών εμφάνιση φωτογραφιών εμφάνιση φωτογραφιών
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης