Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 11/2017
Οκτώβριος, 2017
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.:  26385/67/Β/92/005


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 


ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.» στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 22/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Κομοτηνή (N. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:


ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α/ΑΜΕΤΟΧΟΙΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


 

1ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ30.942123.76818,83%


 

2ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ23.63194.52314,38%


 
 

3ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ20.79583.18212,65%


 

4ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ19.82779.30812,07%


 

5Π.Ε.Δ ΑΜΘ19.57678.30611,91%


 

6ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ19.35777.42711,78%


 

7ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ5.91023.6393,60%


 

8ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ5.91023.6393,60%


 

9ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ3.72014.8782,26%


 

10Ε.Α.Σ  ΡΟΔΟΠΗΣ2.95611.8231,80%


 
 

11 Τ.Ε.Ε  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ2.95511.8231,80%


 

12ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ2.50010.0001,52%


 

13ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ2.50010.0001,52%


 

14ΔΗΜΟΣ ΑΔΗΡΩΝ2.50010.0001,52%


 

15ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ1.2505.0000,76%


 

  164.329657.316100%


 

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Οφείλουν επίσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στην Εταιρεία τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους για την άνω Γενική Συνέλευση.                                  


Κομοτηνή 30/10/2017


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης