Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2016
Νοέμβριος, 2016
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.:  26385/67/Β/92/005


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 


ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 6-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ στα γραφεία της εταιρείας στην Κομοτηνή (N. Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:


ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας (Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Προεδρείο – Σύγκληση).


ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝΑ/ΑΜΕΤΟΧΟΙΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ1ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ28.442/144.2172ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ23.631/144.2173ΠΕΔ19.576/144.2174ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ17.722/144.2175ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ16.897/144.2176ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ16.498/144.2177ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ5.910/144.2178ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ5.910/144.2179ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΒΙΟΤ.& ΕΜΠΟΡ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ3.720/144.21710ΤΕΕ2.956/144.21711Ε.Α.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ2.956/144.217Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Οφείλουν επίσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στην Εταιρεία τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους για την άνω Γενική Συνέλευση.                                  


Κομοτηνή 4-11-2016


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΜΕΜΕΤ ΧΑΛΗΤ

+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης