Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
CLLD - LEADER - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ιούλιος, 2016
Η διεύθυνση της προκήρυξης βρίσκεται στον παρακάτω ιστότοπο: 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=b527dc22b8335235


Στις 20-7-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1435/14-6-2016 προκήρυξη του CLLD LEADER  προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης υποβλήθηκε ο Φάκελος Α για την υλοποίηση τοπικού προγράμματος CLLD LEADER  Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.


Στην δεύτερη φάση σύμφωνα με την ως άνω προκήρυξη CLLD LEADER,  συντάσσεται ο Φάκελος Β τοπικού προγράμματος CLLD LEADER  Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης που αφορά την στρατηγική και τις προτεινόμενες δράσεις που θα υλοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο χάρτη. Στην παρούσα φάση καλούνται φορείς δημοσίων και  ιδιωτικών συμφερόντων που έχουν έννομο συμφέρον  στην περιοχή παρέμβασης   καθώς και ιδιώτες υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλλουν (χωρίς δέσμευση) τις προθέσεις τους για επενδύσεις  έως τις 26-8-2016 (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο) προκειμένου να συνταχθεί ο φάκελος Β και να υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
μεγέθυνση φωτογραφίας
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης