Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δεκέμβριος, 2015
Δελτίο Τύπου

Για την Ολοκλήρωση του έργου


Δεκέμβριος  2015«PIDRU – Programe integrate pentru resursele umane în zonele rurale din Regiunile Sud-Est (Dobrogea) și Sud-Muntenia se prelungește cu încă două luni de activitate


 


Ολοκληρωμένα προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό στις αγροτικές περιοχές της Νοτιοανατολικής (Δοβρουτσά) και τη Νότια-Muntenia να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες της δραστηριότητας.Κύριος στόχος του έργου ήταν  η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις αγροτικές περιοχές της περιφέρειας της Ρουμανίας (Δοβρουτσά) και τη Νότια-Muntenia με την παροχή ολοκληρωμένων μέτρων και επιχειρηματικού πνεύματος, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση σε μη αγροτικές δραστηριότητες.Παρά το γεγονός ότι είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες (Απρίλιος 2014 - Σεπτέμβρης 2015), το πρόγραμμα PIDRU παρατάθηκε κατά δύο ακόμη μήνες.  (Δεκέμβριος 2015) Το έργο υλοποιήθηκε από AEVB την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια καλύτερη ζωή σε συνεργασία με τον Δημοτικό Οργανισμό Απασχόλησης στην Tulcea, τον Δημοτικό Οργανισμό Απασχόλησης του Giurgiu και την Αναπτυξιακή Ροδόπης ως διακρατικό εταίρο.Το πρόγραμμα PIDRU μακροχρόνια αποσκοπεί στο ότι θα δημιουργήσει τοπική βιώσιμη ανάπτυξη με την αύξηση του αριθμού των ατόμων που θα απασχολούνται σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη δημιουργία συνθηκών για την εκκίνηση επιχειρήσεων σε μη γεωργικές δραστηριότητες.Το γενικό στόχο επιτεύχθηκε με τα παρακάτω:


-  Ανάδειξη του έργου και διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας, αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό. 


-  Σωστή  πληροφόρηση  της  κοινής  γνώμης  για  τους  στόχους,  τη  φιλοσοφία  και  κυρίως  τις επιπτώσεις  και  τη  συμβολή  του  έργου,  σε  ένα  αποτελεσματικότερο  και  ποιοτικά αναβαθμισμένο σύστημα διαχείρισης της βιώσιμης ανάπτυξης. 


-  Ανάδειξη  της  οικονομικής  και  κοινωνικής  ωφέλειας  των  εκπαιδευτικών  δράσεων  του έργου και ευαισθητοποίηση  της κοινής γνώμης


-  Διακριτή ανάδειξη των δράσεων και προβολή του ρόλου και της συμβολής κάθε επιμέρους εταίρου στην επίτευξη των συνολικών στόχων του έργου. 


-  Ενημέρωση – πληροφόρηση  των ομάδων στόχων για  τις ευκαιρίες και  τις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από τις δράσεις του έργου. Το έργο επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς τομείς παρέμβασης και οδήγησε στην επίτευξη των στόχων και σκοπών:


• την ανάπτυξη της κατάρτισης για 740 άτομα (400 άτομα και 340 μακροχρόνια άνεργα άτομα που αναζητούν εργασία) σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες συνθέτουν την ομάδα-στόχο


• την προώθηση και ευαισθητοποίηση της ομάδας-στόχου και του ευρύ κοινού σχετικά με τη σημασία του έργου.


Με τη δημιουργία των δύο περιφερειακών γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης, παρεσχέθηκε στα 740 μακροχρόνια άνεργα άτομα και στους ανθρώπους που ψάχνουν για δουλειά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις εξής υπηρεσίες, όπως :


• υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής για 740 άτομα


• υπηρεσίες κατάρτισης για 520 άτομα- ενημέρωση και παροχή συμβουλών


• υπηρεσίες διαμεσολάβησης για μια ομάδα 200 ανθρώπων


• άλλες ειδικές δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της εργασίας ορισμένου χρόνου.Το έργο των δύο περιφερειακών γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης ήταν να  εξετάσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των μακροχρόνια ανέργων και των άτομα που αναζητούν εργασία στις περιοχές της Ρουμανίας. Συγκεκριμένα, 520 άτομα (300 άτομα που αναζητούν εργασία και 220 μακροχρόνια άνεργοι) ήταν εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι μέσω μαθημάτων κατάρτισης και εξειδικευμένων μαθημάτων / κατάρτισης (δεξιότητες στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) , γνώσεις ξένων γλωσσών και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων). Κατά τη διάρκεια της παράτασης οργανώθηκαν πέντε προγράμματα καταρτίσεις: 2 κύκλοι μαθημάτων για απόκτηση δεξιοτήτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 3 κύκλοι μαθημάτων στην απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων- ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, το Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν τέσσερις κατηγορίες μαθημάτων κατάρτισης: εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο (Tulcea), καμαριέρας και μάγειρα (Oinacu) και βαφέας τεχνικών κατασκευών-  βιομηχανικών κτιρίων (Tulcea).Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι ωφελούμενοι που καταρτίζονται έλαβαν πιστοποιητικά ΕΑΑ (Εθνικό Οργανισμό Προσόντων), αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικής Προστασίας και του Υπουργείου Παιδείας, και έλαβαν και τις σχετικές επιδοτήσεις.Συνολικά 740 άτομα (400 άτομα που αναζητούν εργασία και 340 μακροχρόνια άνεργα άτομα) στις αγροτικές περιοχές επωφελήθηκαν από την παροχή συμβουλών και επαγγελματικού προσανατολισμού και ανέπτυξαν την αυτοπεποίθησή τους. Προετοιμάστηκαν για το πώς Θα παρουσιάζονται σε μια συνέντευξη, πώς να ψάξουν για εργασία και πως θα λάβουν μέρος σε προγράμματα κατάρτισης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε για το πρόγραμμα
Αφεντουλίδου Κυριακή


Υπεύθυνη Επικοινωνίας Δημοσιότητας και Πληροφόρησης


Εκ μέρους του Διακρατικού Εταίρου Αναπτυξιακή Ροδόπης


Afentoulidou@anro.gr


www.anro.gr


+302531034071

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης