Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
LEADER+ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗς ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟς
Οκτώβριος, 2008
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ DVD ME ΘΕΜΑ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.3.3.1: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» TOY TOΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης του τοπικού Κοινοτικού Προγράμματος LEADER +, προτίθεται να αναθέσει με διαπραγμάτευση τη δημιουργία ταινίας DVD με θέμα «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ» (Υπ’ αριθμ. 58/16-9-2008 Απόφαση ΕΔΠ LEADER+ Νομού Ροδόπης) στα πλαίσια της δράσης 1.3.3.1: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» του τοπικού κοινοτικού προγράμματος LEADER +. H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ομάδας Τοπικής Δράσης και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από τη δράση 1.3.3.1 του Τοπικού Προγράμματος LEADER+, το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κ.Π. LEADER + και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 830/01.08.2002 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ –Προσανατολισμός.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι τριάντα (30) ημέρες.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την παραγωγή μίας ταινίας DVD διάρκειας τριάντα (30) λεπτών της ώρας, η οποία θα προβάλλει τα έργα που αποπερατώθηκαν στο Νομό Ροδόπης μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+. Τα έργα θα παρουσιάζονται ενιαία σε μια ενότητα της ταινίας, αλλά παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα της αυτόνομης προβολής τους μέσω υποενοτήτων. Η κάθε μία υποενότητα δεν θα ξεπερνά σε χρόνο το 1΄ 30΄΄ λεπτό. Θα αποτελεί διαφημιστική προβολή των έργων που ενισχύθηκαν από το LEADER+, παρουσιάζοντας τα οφέλη και τη χρησιμότητά τους για το Νομό Ροδόπης και τους κατοίκους του. . Η παραγωγή της ταινίας DVD θα γίνει στην ελληνική γλώσσα και θα υπάρχει εις αυτήν η ανάλογη μουσική επένδυση, η οποία και δεν θα απαιτεί copyright. Επίσης θα πρέπει να γίνει σχεδιασμός του label του DVD, καθώς και του εξωφύλλου της θήκης που θα το περιλαμβάνει. Τέλος το έργο περιλαμβάνει και την αναπαραγωγή του DVD που θα δημιουργηθεί σε χίλια (1.000) τεμάχια.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν: Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί) Νομικά πρόσωπα Συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού Ενώσεις προμηθευτών

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία της Ομάδας Τοπικής Δράσης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», που βρίσκονται στην οδό Ν.Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή Τ.Κ. 69 100, μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α, επί της οδού Ν.Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 25310 34071 & 25310 34072. Υπεύθυνη για πληροφορίες κα Κυριακή Ευστρατιάδου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ L+
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης