Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς «ΒΟΗΘΕΙΑς ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στις Κοινότητες  Κέχρου,  Οργάνης και Αμαξάδων  ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του έτους 2004 με τελικό δικαιούχο την Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α . Η  κάθε Μονάδα στελεχώνεται από έναν Κοινωνικό Λειτουργό, δύο Νοσηλευτές και τρεις οικογενειακούς βοηθούς. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους συστηματικά και αδιάλειπτα  στους κατοίκους των τριών Κοινοτήτων.

Το «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας το οποίο απευθύνεται σε ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπηρίες.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο του την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των ατόμων στα οποία απευθύνεται και εξυπηρετεί.

Αποσκοπεί στην εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς και αυτόνομης ζωής στα άτομα αυτά, ώστε να τους επιτρέπεται η παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους, καθώς επίσης προσπαθεί να αναβαθμίσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής τους. Το Πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες σε 519 ωφελουμένους (μέχρι σήμερα) στις κοινότητες Κέχρου, Οργάνης και Αμαξάδων.

Στρατηγική Σημασία Προγράμματος

 • Αύξηση απασχόλησης τοπικού στελεχιακού δυναμικού (κοινωνικών – ανθρωπιστικών επιστημών).
 • Εκμετάλλευση της τοπικής δημογραφικής ιδιαιτερότητας  αύξηση της γυναικείας απασχόλησης.
 • Συγκράτηση πληθυσμού στην εστίες του.
 • Υποστήριξη σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω μοντέλων συνεργασίας με OTA και κοινωνικούς φορείς για την επίτευξη Κοινωνικής συνοχής (προγραμματικές συμβάσεις).

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες του Προγράμματος παρέχονται από τα στελέχη με περιοδικές επισκέψεις κατ’ οίκον, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ωφελούμενου. Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρονται στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος είναι τρεις: Κοινωνική Εργασία, Νοσηλευτική Φροντίδα και Οικογενειακή Βοήθεια.

Η Κοινωνική Εργασία η οποία παρέχεται από τον Κοινωνική Λειτουργό αφορά:
 • Την αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών των ατόμων της κοινότητας.
 • Την υποστηρικτική κοινωνική εργασία (ενδυνάμωση, συναισθηματική στήριξη ατόμου και του περιβάλλοντος του).
 • Τη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας.
 • Τη κοινωνική εργασία με τη κοινότητα (ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινότητας σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος για τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης).
 • Τη μέριμνα για κοινωνικό-προνοιακά θέματα (επιδόματα απορίας- αναπηρίας,συντάξεις).
 • Τη συνεργασία με διάφορους φορείς (τοπικούς, ιδιωτικούς, δημόσιους).
 • Τη μεσολάβηση και συνεργασία με υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες (νοσοκομεία, διεύθυνση πρόνοιας, κλπ).

Η Νοσηλευτική Φροντίδα η οποία προσφέρεται από  δύο Νοσηλευτές αφορά:

 • Τη συνοδεία σε υγειονομικές υπηρεσίες των εξυπηρετουμένων του προγράμματος οι οποίοι είναι απαραίτητο ή προτιμητέο να μετακινούνται συνοδευόμενοι.
 • Την ατομική υγιεινή ατόμων που δεν αυτοεξυπηρετούνται.
 • Τις θεραπευτικές παρεμβάσεις (έλεγχος Α.Π., σακχάρου, χοληστερίνης).
 • Την αγωγή υγείας στο άτομο και τη κοινότητα.
 • Τη φαρμακευτική αγωγή των εξυπηρετουμένων.
 • Τη συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους υγειονομικούς φορείς.
 • Την εκπαίδευση της οικογένειας για θέματα υγείας που την απασχολούν.

Τέλος, η Οικογενειακή Βοήθεια προσφέρεται από  τους τρεις οικογενειακούς βοηθούς και αναφέρεται:

 • Στη καθαριότητα κατοικίας.
 • Στις εξωτερικές εργασίες (αγορές προϊόντων, πληρωμή λογαριασμών).
 • Στη σίτιση (μαγείρεμα φαγητού).
 • Στη συντροφιά.
 • Στην ατομική υγιεινή.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος
Οι τελικοί αποδέκτες των προσφερόμενων υπηρεσιών από την Μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι:

 • Οι ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ και άτομα χρήζοντας βοήθειας, που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως.
 • Γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό οικονομική ζωή ή να επανενταχθούν σε αυτήν, ύστερα από απουσία τους λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων ευθυνών απασχόλησης και οικογένειας.
 • Κάτοικοι των Κοινοτήτων που απασχολούνται στο πρόγραμμα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης