Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς «ΤΟΠΙΚΕς ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕς ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗς»
Η άνιση κατανομή της ανεργίας επισημαίνει την αναγκαιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισής της. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει πως η ανεργία στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί περισσότερο πρόβλημα εξεύρεσης εργασίας παρά απώλειάς της. Η ανεργία δεν είναι δυνατόν να μειωθεί αποτελεσματικά, αν δεν δημιουργηθούν αναπτυξιακές πολιτικές που θα δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας. Μια αποτελεσματική πολιτική δεν πρέπει να περιορίζεται στις κεντρικές κατευθύνσεις αλλά οφείλει να συμπεριλαμβάνει και την ενθάρρυνση τοπικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.  Η τοπική διάσταση δεν είναι μόνο μια σημαντική διάσταση των αγορών εργασίας, της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων. Αποτελεί μια τεράστια δεξαμενή πειραματισμού λύσεων σε προβλήματα των οποίων τα μεγέθη σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο δίνουν άλλη εικόνα. Η πρόκληση λοιπόν για τον Δήμο Κομοτηνής και τους εταίρους είναι: πώς θα υποβοηθηθεί ένα τέτοιο σχήμα και πώς θα κωδικοποιηθούν ορισμένα χαρακτηριστικά των διαδικασιών, ώστε να αποτελέσουν πρότυπα μεταφερόμενα από περιοχή σε περιοχή;

Μεθοδολογία του σχεδίου δράσης είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει τις δεξιότητες κλειδιά, επαγγελματικές και κοινωνικές, που είναι απαραίτητες έτσι ώστε να βγει από το περιθώριο, να ενταχθεί εργασιακά και να μπορεί να αντιμετωπίσει τις νέες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Το σχέδιο «Ανάπτυξη για όλους» στοχεύει στην αναστρεψιμότητα των εμποδίων και δυσκολιών ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων από τις ομάδες στόχου, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής ανάλογα με τις ικανότητες και δεξιότητες του κάθε ατόμου.

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση θεωρεί τις τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης ως ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επειδή μπορούν να συμβάλλουν στην πλήρη αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού και των τοπικών πόρων. Το προτεινόμενο σχέδιο εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός πλαισίου στήριξης, το οποίο θα περιλαμβάνει δομές στήριξης, υποστηρικτικούς μηχανισμούς συμβουλευτικής κατεύθυνσης, δίκτυα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και διαδικασίες ενθάρρυνσης και αξιοποιήσης του υπάρχοντος εργατικού μηχανισμού.

Είναι αναγκαία η ανάπτυξη ορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων θεμελιακού χαρακτήρα όπως η κοινωνική και επαγγελματική αυτοπεποίθηση, η προσαρμοστικότητα και ο αναπροσανατολισμός του ατόμου, η επικοινωνία και η συνεργατική αντίληψη, η δυνατότητα συλλογικής εργασίας και η ανάληψη πρωτοβουλίας με ταυτόχρονη ανάληψη του αντίστοιχου κινδύνου.

Στόχοι Προγράμματος

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κοινωνικής και εργασιακής προετοιμασίας για 120 άτομα από τις ομάδες στόχου.
 • Δημιουργία και λειτουργία βάσης δεδομένων ανέργων και επιχειρήσεων με τα στοιχεία επιχειρήσεων και των ωφελουμένων του προγράμματος.
 • Προώθηση σε απασχόληση σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον 21 ατόμων και σε θέσεις πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον 21 ατόμων και σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας(STAGE) τουλάχιστον 37 ατόμων.
 • Διεξαγωγή 5 προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση εργασιακών δεξιοτήτων.
 • Διεξαγωγή 1 προγράμματος προκατάρτισης με θέμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
 • ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ της τοπικής κοινωνίας σε θέματα απασχόλησης ειδικών ομάδων του πληθυσμού και διοργάνωση εκδηλώσεων που σχετίζονται με την απασχόληση.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε κατοίκους του Δήμου Κομοτηνής που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

 • Ανεργοι νέοι ως 29 ετών,
 • Ανεργες γυναίκες ως 55 ετών,
 • Ανεργοι από ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (παλιννοστούντες),
 • Ανεργοι – άτομα με ειδικές ανάγκες.

Φορείς Υλοποίησης Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης

 • Δήμος Κομοτηνής
 • Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής Τμήμα Γ.Σ.Ε.Ε.
 • Ομοσπονδία Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Σωματείων Ν. Ροδόπης
 • Σύλλογος Μέριμνας Ειδικού Παιδιού Ν. Ροδόπης «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ»
 • Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης
 • Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΠΕΡΠΑΤΩ»
 • Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομοτηνής (ΔΕΠΑΚ)
 • Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Αθλησης (ΔΟΝΑ)
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Διεθνών Οικονομιών Σχέσεων και Ανάπτυξης
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
 • Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Κομοτηνής και Περιφέρειας «Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
 • Σύλλογος Γυναικών Στρατώνων
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης