Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
PIDRU - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΙς ΑΓΡΟΤΙΚΕς ΠΕΡΙΟΧΕς ΤΗς ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗς (ΔΟΒΡΟΥΤΣΑ) ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ MUNTENIA
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
To έργο PIDRU - Ολοκληρωμένα προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό στις αγροτικές περιοχές της Νοτιοανατολικής (Δοβρουτσά) και τη Νότια Muntenia χρηματοδοτείται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.


Το έργο αποτελεί μέρος των θεμελιωδών στόχων που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (2000), δημιουργώντας την ατζέντα της Λισαβόνας. Το έργο PIDRU πληροί επίσης τη λογική της Στρατηγικής της Ευρώπης 2020, η οποία περιγράφει πέντε βασικούς στόχους και πρωτοβουλίες επτά κράτων μελών, μεταξύ εκείνων δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της εκπαίδευσης, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, σύμφωνα με το στόχο της επίτευξης του συνολικού ποσοστού της ΕΕ κατοχής του 77% του πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4


Οι στόχοι που προτείνουμε, το έργο έχει σχέση με το στρατηγικό πλαίσιο και τις τομεακές πολιτικές της ΕΕ, που υλοποιούνται στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων, το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007-2013 και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 και οι στόχοι των ειδικών Αξόνων Προτεραιότητας 5 και βασικό τομέα της παρέμβασης 5.2 SOP HRD. Το πολυ-περιφερειακό επίπεδο, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα Περιφερειακά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση, την Εργασία και την Κοινωνική Ένταξη 2011-2013, στις περιοχές υλοποίησης του έργου.


Καλύπτει πάνω από 18 μήνες δραστηριότητας (Απρίλιος 2014 - Σεπτέμβριος 2015), δημιουργώντας τοπική αειφόρο ανάπτυξη με την αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούνται σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη δημιουργία συνθηκών για την εκκίνηση επιχειρήσεων σε μη γεωργικές δραστηριότητες. Την ίδια στιγμή, να αυξήσει το επίπεδο της εκπαίδευσης, συμμετέχοντας σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και θα μειώσει τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4


Ο γενικός στόχος


Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ανησυχητικές πληροφορίες, το PIDRU προτείνει ότι μακροχρόνια θα δημιουργήσουν τοπική βιώσιμη ανάπτυξη με την αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούνται σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη δημιουργία συνθηκών για την εκκίνηση επιχειρήσεων σε μη γεωργικές δραστηριότητες, συσχετίζεται με την αύξηση της κατάρτισης μέσω της συμμετοχής στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και να μειώσει τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.


Συγκεκριμένα, ο παραπάνω γενικός στόχος αναλύεται ως εξής: 


-  Ανάδειξη του έργου και διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας, έτσι ώστε να γίνει περισσότερο διακριτό και αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό. 


-  Η  πληροφόρηση  της  κοινής  γνώμης  για  τους  στόχους,  τη  φιλοσοφία  και  κυρίως  τις επιπτώσεις  και  τη  συμβολή  του  έργου,  σε  ένα  αποτελεσματικότερο  και  ποιοτικά αναβαθμισμένο σύστημα διαχείρισης της βιώσιμης ανάπτυξης. 


-  Ανάδειξη  της  οικονομικής  και  κοινωνικής  ωφέλειας  των  εκπαιδευτικών  δράσεων  του έργου και ευαισθητοποίηση  της κοινής γνώμης


-  Διακριτή ανάδειξη των δράσεων που χρηματοδοτεί το έργο και προβολή του ρόλου και της συμβολής κάθε επιμέρους εταίρου στην επίτευξη των συνολικών στόχων του έργου. 


-  Ενημέρωση – πληροφόρηση  των ομάδων στόχων για  τις ευκαιρίες και  τις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από τις δράσεις του έργου, ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν από αυτές. 


Το έργο θα επικεντρωθεί σε δύο βασικούς τομείς παρέμβασης που θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων και σκοπών:


• η ανάπτυξη της κατάρτισης για 740 άτομα (400 άτομα και 340 μακροχρόνια άνεργα άτομα που αναζητούν εργασία) σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες συνθέτουν την ομάδα-στόχο


• η προώθηση και ευαισθητοποίηση της ομάδας-στόχου και του ευρύ κοινού σχετικά με τη σημασία του έργου.


Προκειμένου να επιτευχθεί το πρόγραμμα και οι στόχοι του απαιτείται τόσο τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτό, όσο και οι εταίροι (άμεσα ή έμμεσα) να γνωρίζουν και να κατανοήσουν τους στόχους του έργου. Από την άποψη αυτή, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα ενιαίο σχέδιο επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης το οποίο να μετατραπεί σε ένα βασικό στοιχείο για την επιτυχή ανάπτυξη του έργου.


Κανένα σχέδιο επικοινωνίας δεν έχει καμία πιθανότητα να επιτύχει αν δεν υπάρχει αξιοπιστία και να αποδεικνύει επιδέξια την κατανόηση της επικοινωνίας με το γύρο περιβάλλον και της θέσης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα, τους εταίρους και την  ομάδα-στόχο.


 


Οι κύριες δραστηριότητες του έργου


Με τη δημιουργία δύο περιφερειακών γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης, θα παράσχει στα 740 μακροχρόνια άνεργα άτομα και στους ανθρώπους που ψάχνουν για δουλειά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα:


• υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής για 740 άτομα


• υπηρεσίες κατάρτισης για 520 άτομα- ενημέρωση και παροχή συμβουλών


• υπηρεσίες διαμεσολάβησης για μια ομάδα 200 ανθρώπων


• άλλες ειδικές δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της εργασίας ορισμένου χρόνου


Το έργο των δύο περιφερειακών γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης θα εξετάσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των ανέργων που αυξήθηκε μακρά και τα άτομα που αναζητούν εργασία στις περιοχές που αναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα, 520 άτομα (300 άτομα και 220 μακροχρόνια άνεργοι που αναζητούν εργασία) θα είναι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι μέσω μαθημάτων κατάρτισης και εξειδικευμένων μαθημάτων / κατάρτισης (δεξιότητες στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) , γνώσεις ξένων γλωσσών και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από τους απόφοιτους θα λαμβάνουν πιστοποιητικά ΕΑΑ (Εθνικό Οργανισμό Προσόντων), αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικής Προστασίας και του Υπουργείου Παιδείας, και θα λαμβάνουν επιδοτήσεις.


 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης