Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
«ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ»
«ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» από το Δικαιούχο/Α.Σ «ΡΟΔΟΠΗ: ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ»

Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου  Κομοτηνής 
Εταίροι:
• Δήμος Κομοτηνής
• Αναπτυξιακή Ροδόπης -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
• Δήμος Ιάσμου
• Δήμος Μαρωνείας-Σαπών
• Δήμος Αρριανών
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νομού Ροδόπης
• Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Νομού Ροδόπης
• Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής
• Ομοσπονδία Επαγγελματικών - Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Νομού Ροδόπης
• ΑΙΧΜΗ Ανώνυμος Εμπορική, Επενδυτική, Συμβουλευτική, Εξαγωγική, Εισαγωγική Εταιρεία
• Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Ροδόπης
• Σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα Ν. Ροδόπης και φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ»
• ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ)
• Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Ν. ΡοδόπηςΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

ΚατηγορίαΔράσηΜΕΛΕΤΕΣ1.1.  ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΛΕΤΕΣ1.2.  ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΜΕΛΕΤΕΣ1.3.  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΔΙΚΤΥΩΣΗ2.1.  ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΔΙΚΤΥΩΣΗ2.2.  ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣΔΙΚΤΥΩΣΗ2.3.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ3.1.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ4.1.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ5.1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ5.2.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ5.3.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 3ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ5.4.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 4ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ5.5.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 5ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ5.6.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ5.7.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ6.1.  ΥΠΟΔΟΧΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ6.2.  ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ6.3.  ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ6.4.  6.3. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ6.5.  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ6.6.  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ6.7.      ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ6.8.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΝΟΜΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το προτεινόμενο Υποέργο ανέρχεται στα 447.260 € και κατανέμεται ανά κατηγορία παρεμβάσεων ως εξής:ΔράσειςΠροϋπολογισμόςΜελέτες21.000€Δικτύωση47.000€Ενέργειες Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης44.650€Συντονισμός και διαχείριση πράξης40.000€Κατάρτιση- Επιμόρφωση133.800€Πληροφόρηση- Συμβουλευτική – Υποστήριξη160.810€ΣΥΝΟΛΟ447.260€
  Στόχος της παρέμβασης
Ο κύριος στόχος του Υποέργου είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες με χαμηλά ατομικά εισοδήματα, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.
Το παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης πράξης αφορά στους πλέον ευαίσθητους τομείς της τοπικής οικονομίας (ανεργία – απασχόληση) και ποσοτικοποιείται μέσα από την σύσταση νέων επιχειρήσεων, την απορρόφηση των ωφελουμένων από τις τοπικές επιχειρήσεις, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή και την ενδεχόμενη ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα.
Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί:
 αφενός να υποστηρίξει σε προσωπικό επίπεδο τους ωφελούμενους, μέσω συνδυασμού δράσεων, που θα προέρχονται από τις ομάδες στόχου, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, μέσα από τις εξής στοχεύσεις - λύσεις:
 ίδρυση 25 νέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτόμα μικροεπιχειρηματικότητα στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της εμπορίας τροφίμων-ποτών
 ίδρυση 2 επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
 κάλυψη 60 θέσεων μισθωτής εργασίας σε δραστηριότητες του μεταποιητικού και του τριτογενή τομέα, αλλά και σε ειδικότητες πράσινης οικονομίας
 απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω συμβάσεων μαθητείας με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για 45 ωφελούμενους.
 αφετέρου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, με σκοπό τον προσανατολισμό της τοπικής επιχειρηματικότητας σε σύγχρονα πεδία επιχειρηματικής δράσης με παράλληλη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.


  Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου
Στην περιοχή παρέμβασης εντοπίζεται σημαντικός αριθμός ανέργων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας, πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο στους νέους ανέργους (κάτω των 25 ετών), στις γυναίκες, καθώς και στους μακροχρόνια άνεργους (οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας για πάνω από ένα χρόνο). Επιπλέον, εντοπίζεται μεγάλος αριθμός απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα σε εκμεταλλεύσεις χαμηλής παραγωγικότητας και με χαμηλά ατομικά εισοδήματα.
Τα προβλήματα των ανωτέρων ομάδων στόχου δυσχεραίνονται λόγω των χαμηλών προσόντων τους που δεν καλύπτουν τις  απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, τόσο στην πρόσληψή τους σε θέσεις εργασίας, όσο και στην αυτοαπασχόλησή τους σε βιώσιμες εργασίες και με ικανοποιητικά εισοδήματα.  
  Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης
Η προτεινόμενη πράξη έχει προγραμματιστεί για 130 ωφελούμενους οι οποίοι θα ανήκουν στις ομάδες στόχου των ανέργων και των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα με χαμηλά ατομικά εισοδήματα του νομού Ροδόπης, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν στα πεδία της παραγωγής, μεταποίησης και προώθησης προϊόντων του πρωτογενή τομέα καθώς και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στον αγροτουρισμό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης