Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗς- EUROPE DIRECT ΚΟΜΟΤΗΝΗς
Tο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής παρέχει την πιο πρόσφατη ενημέρωση για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επίσης, οργανώνουμε και συμμετέχουμε σε δραστηριότητες και δράσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

To Europe Direct (Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής) αντικατέστησε το  INFO POINT EUROPE Κομοτηνής που ιδρύθηκε τον  Ιούλιο του 1996 και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Φορέας υποδοχής του Κέντρου είναι το Αναπτυξιακή Ροδόπης και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Δήμο Κομοτηνής.
Εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που μετράει περισσότερα από 400 κέντρα στα 27 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 19 βρίσκονται στην Ελλάδα.


Τι είναι το Europe Direct (Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής);


To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής αντικατέστησε το  INFO POINT EUROPE Κομοτηνής που ιδρύθηκε τον  Ιούλιο του 1996 και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Φορέας υποδοχής του Κέντρου είναι η Αναπτυξιακή Ροδόπης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και υποστηρίζεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜ&Θ και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Δήμο Κομοτηνής.


Εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που μετράει περισσότερα από 400 κέντρα στα 27 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 19 βρίσκονται στην Ελλάδα.


Αποτελεί μέρος ενός ενιαίου κέντρου παροχής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί τηλεφωνικά (αριθμός κλήσεων 0080067891011) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (europa.eu/europedirect) για να λάβει πληροφορίες σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιαδήποτε από τις επίσημες Ευρωπαϊκές γλώσσες.


Σκοπός του Κέντρου είναι:


Η ενημέρωση των πολιτών, των φορέων και των υπηρεσιών της τοπικής κοινωνίας για θέματα, πολιτικές, δραστηριότητες, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τομείς δράσης της, όπως:


- Περιφερειακή πολιτική
- Περιβάλλον
- Απασχόληση και κοινωνική προστασία
- Έρευνα
- Κοινοτικό δίκαιο
- Εκπαίδευση και κατάρτιση
- Λειτουργία ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων
- Νεολαία
- Μεταφορές και ενέργεια
- Πολιτισμός
- Ανταγωνισμός
- Διεύρυνση
- Γεωργία και αλιεία
- Εσωτερική αγορά
- Υγεία και προστασία του καταναλωτή
- Δικαιώματα ευρωπαίων πολιτών


Δραστηριότητες του Κέντρου:


- Αποτελεί το μόνιμο σημείο επαφής των τοπικών κοινωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Βρίσκεται σε συνεχή επαφή και ενημερώνει φορείς και υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Υπερνομαρχίες, Νομαρχίες, Δήμους, Πανεπιστήμιο, συλλόγους, συνεταιρισμούς κ.τ.λ.)
- Συστεγάζεται με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου, καθιστώντας το γραφείο ένα χώρο ενημέρωσης, συνεργασίας και πρωτοβουλιών των νέων μέσα από τις εθελοντικές ομάδες που αναπτύσσει και τα Εργαστήρια Διαλόγου και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ε.Δ.Α.Ε.Θ.)
- Παρέχει μια γενική ενημέρωση για όλους τους τομείς δράσης της Ε.Ε. και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, απασχόλησης, πολιτισμού και περιβάλλοντος
- Δίνει πληροφορίες για τη νομοθεσία της Ε.Ε., για τα προγράμματα και τις πολιτικές, καθώς και για τα κείμενα των Συνθηκών (συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Συντάγματος)
- Εκδίδει τακτικά δελτία τύπου, πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, εκθέσεις και σεμινάρια.
- Συνεργάζεται με άλλα εθνικά ή κοινοτικά κέντρα πληροφόρησης και ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και σε άλλα κράτη-μέλη
- Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή τόσο των πολιτών, όσο και των τοπικών και περιφερειακών φορέων στα κοινοτικά προγράμματα


Το Κέντρο διαθέτει:


- Βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει τις κυριότερες εκδόσεις της υπηρεσίας επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε., την Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., βιβλία και περιοδικές εκδόσεις
- Βιντεοκασέτες, CD-ROM και DVD-ROM
- Φυλλάδια και πολύπτυχα έντυπα
- Πρόσβαση σε όλες τις εθνικές και κοινοτικές βάσεις δεδομένων, μέσω των διαθέσιμων για το κοινό υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο
- Τηλεόραση που προβάλλει το πρόγραμμα «Europe by Satellite» δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να ενημερώνεται για τα γεγονότα της Ε.Ε. μόλις αυτά συμβούν


Όλες οι υπηρεσίες του γραφείου παρέχονται δωρεάν και μπορεί να τις αξιοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, φορέας ή υπηρεσία.Στοιχεία Επικοινωνίας


Europe Direct Κομοτηνής
Ν. Τσανακλή 15
69100 Κομοτηνή
Τηλ: (+30) 25310 33155, 82051, 70855
Fax: (+30) 25310 82055
Email: komotini@europedirect.gr
http://europedirectkomotini.eu

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης