Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PROMYLIFE
Έργο:  PROMYLIFE
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας
“How to better protect myself in major emergencies – ProMyLiFe”
«Πώς να προστατεύσω καλύτερα τον εαυτό μου σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης»

ΣΤΟΧΟΣ
Ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με τον τρόπο αντίδρασης τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, την οργάνωση των τοπικών φορέων που συμμετέχουν στις πρώτες φάσεις της αντιμετώπισης μιας φυσικής καταστροφής με έμφαση στον ρόλο των εθελοντών, καθώς και την συνεργασία σε έκτακτες περιπτώσεις με διασυνοριακούς φορείς και πιο συγκεκριμένα τον δήμο του Κίρτζαλι που αποτελεί επίσης εταίρος του προγράμματος.

Εταιρικό σχήμα
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ (ΝΕΑ), ΕΛΛΑΔΑ
EPSILLON ITALIA S.R.L. ΙΤΑΛΙΑ TUTELA CIVIUM (ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α ΕΛΛΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ KARDZJHALI ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Προϋπολογισμός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 272.265,00 €.

Αντικείμενο
Το έργο στοχεύει στην ενημέρωση για την καλύτερη αυτοπροστασία των πολιτών και ειδικότερα των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα σε αδύναμη κατάσταση), σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης: πλημμύρες, καύσωνες, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, σεισμούς.

Βασική προτεραιότητα στην ενημέρωση θα έχουν και οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές. Επίσης βασική προτεραιότητα του έργου είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων στον τομέα της πολιτικής προστασίας καθώς και των εθελοντικών οργανώσεων με στόχο την αποτελεσματική προστασία των πολιτών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Από την υλοποίηση του προγράμματος και τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων θα προκύψει οδηγός με προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές για τη βελτίωση της αυτοπροστασίας του κοινού με ιδιαίτερη έμφαση στις ευαίσθητες ομάδες (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά κλπ). Θα παραχθεί εξειδικευμένο έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό ενώ θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις, ασκήσεις και καμπάνιες ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης