Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗς ΣΤΗΡΙΞΗς ΔΗΜΩΝ
Η ΑΝΡΟ Α.Ε. προσφέρει στους Δήμους Τεχνική Στήριξη σε διάφορους τομείς όπως:

  • Σχεδίαση ιστοσελίδων.
  • Δημιουργία βάσεων δεδομένων.
  • Σύνταξη τεχνικών δελτίων.
  • Υποβολή προτάσεων.
  • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εκπόνηση μελετών.

Με τη βοήθεια της ΑΝΡΟ Α.Ε. υποβλήθηκαν επιτυχημένα και εγκρίθηκαν τα παρακάτω έργα που θα βοηθήσουν με την υλοποίηση τους στην ενδυνάμωση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Νομού Ροδόπης καθώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του Νομού:

  • Ανάπτυξη μητροπολιτικού Δικτύου υψηλών ταχυτήτων στην πόλη της Κομοτηνής ( ΜΑΝ Κομοτηνής), Συνολικής Αξίας: 1.088.220,00 €.
  • Ολοκληρωμένο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για τις υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής, Συνολικής Αξίας: : 190.000 €.
  • Ηλεκτρονική πύλη εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Κομοτηνής, Συνολικής Αξίας : 250.000 €.
  • Ανάδειξη μνημειακής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ροδόπης, Συνολικής Αξίας : 33.000,00 €.
  • Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με εστίαση στην ενσωμάτωση καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της Α.Μ.Θ, Συνολικής Αξίας : 34.307,70 €.
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης