Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ CHILDREN’S INCLUSION
Το πρόγραμμα αναφέρεται σε παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα και τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως η απομόνωση τους από την φυσιολογική οικογενειακή ζωή και την γονική προστασία και φροντίδα.

Τα θέματα υπό διερεύνηση είναι οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και η διαδικασία αποασυλοποίησης (μέσω ανάδοχων οικογενειών, υιοθεσίας, το νομικό σύστημα και η πολιτική για το παιδί και την οικογένεια).

Ειδικοί στόχοι και οργάνωση του προγράμματος

 • Κατανόηση και πλήρης αντίληψη των δικαιωμάτων του παιδιού.
 • Συζήτηση για τη μείωση των ιδρυμάτων και την ανάπτυξη εναλλακτικών πολιτικών για τα παιδιά που διαβιούν εκτός οικογενειακού συστήματος.
 • Νομική και δικαστική εξέλιξη των συστημάτων προστασίας του παιδιού.
 • Ανάπτυξη μορφών συνεργασιών μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας στον προγραμματισμό και την διαχείριση των υπηρεσιών φροντίδας του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου και την συνεργασία με οργανισμούς που άμεσα ή έμμεσα εκπροσωπούν και υπερασπίζονται τα δικαιώματα του παιδιού και της οικογένειας.
 • Ενδυνάμωση των συνολικών δεξιοτήτων στις πολιτικές για το παιδί, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων για την ενημέρωση, τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Εταίροι στο Children’s Incusion

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΕΛΛΑΔΑ
 • ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • ΕΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ – ΕΛΛΑΔΑ
 • ΦΟΡΟΥΜ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
εμφάνιση φωτογραφιών εμφάνιση φωτογραφιών εμφάνιση φωτογραφιών εμφάνιση φωτογραφιών
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης