Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ»
Το πρόγραμμα αναφέρεται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και ειδικότερα, του Μέτρου 1.1 «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών» (Ενέργεια 1.1.1 «Προγράμματα Ένταξης των Παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα») με φορέα υλοποίησης (τελικό δικαιούχο) το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπ/μιο Αθηνών/ Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. 

Στόχος Προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση, στη βάση ανάπτυξης συγκεκριμένων συμπληρωματικών δράσεων, των συνθηκών ένταξης των μουσουλμάνων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ η ευρύτερη περιοχή παρέμβασης της είναι αυτή της Δ. Θράκης.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης