Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ MEDPACT
Έργο:  MEDPACT
Ενίσχυση των Μειονεκτικών και Μειονοτικών Ομάδων μέσω της Οικονομικής και Κοινωνικής τους Ένταξης (Medpact)
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Νοεμβρίου 2006 και υπάγεται στο πιλοτικό πρόγραμμα MEDPACT. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 1/01/2007 έως τις 31/12/2008. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται περίπου σε 1.000.000 ευρώ, από τα οποία το 75% θα αποτελεί  Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδία συμμετοχή των εταίρων και η οποία θα είναι ανάλογη με το ποσοστό Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που θα λάβουν.

Στόχος MEDPACT
Tο πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων στις περιοχές στόχου (Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Αλγερία και Τσεχία), ώστε οι ειδικές πληθυσμιακές να ενταχθούν πλήρως στον κοινωνικό ιστό, των περιοχών όπου διαμένουν. Το πρόγραμμα προτείνει μια καινοτόμα προσέγγιση σε αυτό το πρόβλημα, καθώς προτείνει την προσέγγιση των μειονεκτικών ομάδων με την τοπική αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα την δημοτική αυτοδιοίκηση. Ο δήμος Κομοτηνής είναι ο επικεφαλής εταίρος του προγράμματος, καθώς θεωρήθηκε πρότυπο στην συμμετοχή των μειονεκτικών ομάδων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ταυτόχρονα στην Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Τσεχία και Αλγερία. 

Φάσεις Προγράμματος
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις οι οποίες εν συντομία είναι οι εξής:

 • Τοπικές έρευνες στις περιοχές στόχου και πλήρη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.
 • Συγκέντρωση και δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής στις δημοτικές αρχές των περιοχών στόχου για την ένταξη και εξυπηρέτηση των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στόχου.
 • Εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων και μελών των ειδικών πληθυσμιακών προγραμμάτων ως προς τους σκοπούς του προγράμματος.
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και δημιουργία  μόνιμων κέντρων συγκέντρωσης υλικού που σχετίζεται με το πρόγραμμα στις δημοτικές αρχές των περιοχών στόχου.

Δράσεις MEDPACT

 • Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης στις περιοχές στόχου.
 • Συγκέντρωση του υπάρχοντος υλικού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων και εκπρόσωπων των μειονοτικών και μειονεκτικών ομάδων ως προς την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Δημιουργία οδηγών κάλων πρακτικών.
 • Δράσεις δημοσιότητας – ενημέρωσης – συναντήσεις.

Εταίροι MEDPACT

 • ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
 • ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΜΠΕΟΓΛΟΥ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΙΡΤΖΑΛΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ ΤΣΕΧΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΛ ΣΟΥΑΡΕΚ ΑΝΝΑΜΠΑ ΑΛΓΕΡΙΑΣ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.
 • ΕΝΩΣΗ Μ.Κ.Ο. ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ ΤΣΕΧΙΑΣ 
 • ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΜΠΑ ΑΛΓΕΡΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης