Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑς 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗς ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗς LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς ΑΓΡΟΤΙΚΗς ΑΝΑΠΤΥΞΗς
Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και κανονικότητας της διαχείρισης του προγράμματος, σε εθνικό επίπεδο, συγκροτήθηκε, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ – Διαφοροποίηση. Η χρηματοδοτική εξυπηρέτηση του προγράμματος έχει ανατεθεί στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.


Οι έλεγχοι διενεργούνται από την ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., από την ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών / Γενικό λογιστήριο του Κράτους, καθώς και τις αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δράσεων. Επισημαίνεται ότι κατά την 4η προγραμματική περίοδο, προβλέπονται αυξημένοι και ιδιαίτερα αυστηροί έλεγχοι, όσον αφορά τη σωστή χρήση των πόρων για την ολοκλήρωση των έργων και την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης