Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΤΙΤΛΟς, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς
Ο τίτλος του τοπικού προγράμματος Αξονας 4 (προσέγγιση Leader) Νομού Ροδόπης είναι: ΑΝακάλυψε ΖΗΣε και Επένδυσε στο Νομό Ροδόπης (ΑΝ. ΖΗΣ. Ε.Ν. ΡΟΔΟΠΗ)

Η στρατηγική του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος έγκειται στην συγκράτηση του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης και την δημιουργία θέλγητρων, ώστε η περιοχή να καταστεί πόλος έλξης για τους επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή, εξαιτίας του δεδομένου ότι πρόκειται για το περιφερειακό κέντρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.


Οι κύριοι άξονες, επάνω στους οποίους βασίζεται η στρατηγική του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος, είναι ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της περιοχής παρέμβασης, που διέπεται από ιδιαίτερα ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά θα αναδειχθούν ακόμη περισσότερο μέσω του προγράμματος και στηριζόμενοι στο ερμηνευτικό μάρκετινγκ θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο ανάδειξης και προβολής τους.


Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι:


1ος Στόχος: Συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού με ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.


2ος Στόχος: Αύξηση της επισκεψιμότητας και παράταση της διάρκειας της με βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης (μοντέλο +1).


3ος Στόχος: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.


4ος Στόχος: Αύξηση της συμμετοχικότητας των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής παρέμβασης.


5ος Στόχος: Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης.


6ος Στόχος: Η στήριξη συνεργασίας και δικτυώσεων μεταξύ αγροτικών περιοχών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης