Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΠΕΡΙΟΧΕς ΠΑΡΕΜΒΑΣΗς LEADER+
Έργο:  LEADER+
Στη χώρα μας, η LEADER+ θα εφαρμοσθεί σε ορεινές περιοχές (σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάλογο των ορεινών περιοχών της χώρας μας), καθώς και σε νησιωτικές περιοχές. Όμως, μετά από πλήρη αιτιολόγηση θα μπορούσε η περιοχή παρέμβασης να επεκταθεί οριακά και σε μειονεκτικές περιοχές (σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάλογο των μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας), εφόσον αυτές έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • Είναι γεωγραφικά εφαπτόμενες με τις ορεινές περιοχές,
 • Αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα,
 • Παρουσιάζουν αναπτυξιακή προοπτική και
 • Συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της ορεινής περιοχής, αποτελώντας πόλο έλξης και ανάπτυξης αυτής.

Αναλυτικά οι Περιοχές Εφαρμογής του Προγράμματος:

 • Δήμος Κομοτηνής
 • Δήμος Σαπών
 • Δήμος Αιγείρου
 • Δήμος Μαρωνείας
 • Δήμος Αριαννών
 • Δήμος Ν. Σιδηροχωρίου
 • Δήμος Φιλλύρας
 • Κοινότητα Αμαξάδων
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης