Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
H Αναπτυξιακή Ροδόπης ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1992 με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΑΝΡΟ) ΑΕ και με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης και της ευρύτερης περιοχής. Μετά την επιτυχημένη πορεία της το 2007 μετατρέπεται σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ -  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., με διακριτικό τίτλο ΑΝΡΟ.

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης Δημιουργεί Στηρίζει Συντονίζει Υλοποιεί και Διαχειρίζεται  τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) του Νομού Ροδόπης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα των ΚΠΣ και των άλλων εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της Περιοχής, προσφέροντας καινοτόμες ή πιλοτικές λύσεις και πρακτικές δημιουργώντας ή προσαρμόζοντας τεχνογνωσία, μετέχοντας σε δίκτυα με στόχο την μεταφορά εμπειριών, γνώσης και συντελώντας στην άρση της απομόνωσης μέσα από οργανωτικά μοντέλα προσαρμοσμένα στην τοπικές ανάγκες με ένα συνεχόμενα αναβαθμισμένο ανθρώπινο δυναμικό με την χρήση της νέας τεχνολογίας και των πιο σύγχρονων εργαλείων οργάνωσης, αναδεικνύοντας ότι η περιοχή μπορεί θέλει και αποτελεί χώρο πρώτης ευκαιρίας.


Ανάμεσα στα αντικείμενα ενασχόλησης της Αναπτυξιακής Ροδόπης, συγκαταλέγονται τα παρακάτω: • Τεχνική Στήριξη των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • Διαχείριση - Παρακολούθηση Έργων.

 • Σύνταξη Μελετών.

 • Επίβλεψη Έργων.

 • Κινητοποίηση – Ευαισθητοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

 • Εκπαίδευση σε εξειδικευμένα αντικείμενα.


Στις μέχρι σήμερα δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται: • Η υλοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων.

 • Η σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών και η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου προς τη Νομαρχία Ροδόπης και προς όλους τους Δήμους και Κοινότητες του Νομού Ροδόπης.

 • Η εκπόνηση μελετών διερεύνησης αγορών, προώθησης αγροτικών τοπικών προϊόντων, ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού κλπ.

 • Η ενεργή συμμετοχή της σε δομές ενίσχυσης και υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 • Η καθοριστική συμμετοχή της στην προώθηση της προστασίας της ανάδειξης και της προβολής περιοχών του Νομού με βασικά χαρακτηριστικά οικολογικής προστασίας.


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν: • Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 • Διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 • Διαχείριση χρηματοδοτικών μοντέλων.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά αναπτυξιακά οικονομικά ζητήματα, δομικής νομοθεσίας τεχνικού δικαίου και πολεοδομικών διατάξεων.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα marketing (προώθηση διαχείριση πωλήσεων, συσκευασία, κλπ).

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

 • Υπηρεσίες προβολής των επενδυτικών ευκαιριών του Νομού Ροδόπης.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης